fbpx

Privacy beleid

1. Inleiding
Voor Take A Break Mom is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van essentieel belang. Wij streven ernaar om met u een duurzame relatie op te bouwen, gebaseerd op vertrouwen en transparantie. Daarom leven wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens steeds de toepasselijke wetgeving na, meer bepaald de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en bijhorende uitvoeringsbesluiten (Vanaf 25 mei 2018: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna genoemd “de privacywetgeving”).

Door ons uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u akkoord met de bepalingen van onderstaande privacyverklaring. Wanneer u ons persoonsgegevens van iemand anders meedeelt, dient u voorafgaandelijk de inhoud van onze privacyverklaring met deze persoon besproken te hebben en hiervoor van de betreffende persoon het akkoord te hebben gekregen.

Wij nodigen u uit om deze privacyverklaring goed door te nemen, samen met onze algemene voorwaarden en/of eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze producten en diensten.

Takeabreak.mom kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Daarom is het raadzaam deze privacyverklaring op geregelde tijdstippen na te lezen.

2. Op wie is deze privacyverklaring van toepassing
Deze privacyverklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten die interesse vertonen voor onze producten (hierna “prospecten”),

3. Op welke manier kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen
Wij kunnen uw persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

Aan de hand van de besteldocumenten wanneer u producten aankoopt
Tijdens uw gebruik van onze webwebsite (incl. via cookies)
Wanneer u zich registreert of een aankoop realiseert via onze webshop

4. Welke gegevens worden door ons verwerkt
Volgende gegevens kunnen door ons worden opgeslagen in ons bestand:

Algemene persoonlijke informatie en contactinformatie

Particulieren: Naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum, postadres, leveradres, telefoonnummer (vast/mobiel), e-mailadres.

Bedrijven: Bedrijfsnaam, adres, btw-nummer, registratienummer
Contactpersoon: naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum, postadres, leveradres, telefoonnummer (vast/mobiel), e-mailadres.

5. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?
Met uw toestemming (rechtsgrond: art. 6a. van de privacywetgeving)

Om u onze nieuwsbrieven of andere promotionele e-mails te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven.
Om uw vraag te kunnen beantwoorden wanneer u ons vragen stelt via onze webwebsite of via onze klantendienst

6. Aan wie worden uw persoonsgegevens doorgegeven?
Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de leveranciers en aan de verantwoordelijken voor de verwerking.

7. Hoelang bewaren wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verwerken. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

8. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Takeabreak.mom doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn. Zo zijn ons netwerk, onze infrastructuur en onze informaticasystemen strikt beveiligd. Enkel onze medewerkers die noodzakelijk over die toegang moeten beschikken om hun opdracht te kunnen uitvoeren, krijgen toegang tot uw persoonsgegevens.